Prijava za konkurs

Unesite tražene podatke u prazna polja i kreirajte lični profil putem kojeg možete poslati vaše fotografije na nagradni konkurs “Riznica pravih vrednosti”.
Ukoliko ste se već registrovali, ulogujte se da pristupite vašem profilu.

 

REGISTRACIJA

Popunjavanjem ličnih podataka na ovoj Prijavi potvrđujem da sam, u svemu u skladu sa zakonom, obavešten/a o načinu i svrsi obrade mojih ličnih podataka koje sadrži ova Prijava, da garantujem da ispunjavam uslove konkursa, kao i da sam saglasan/a da Strauss Adriatic moje lične podatke može čuvati i obrađivati u statističke svrhe, kao i u svrhe obaveštavanja o specijalnim ponudama. Saglasan/a sam i da sve sadržaje i informacije koje pošaljem na konkurs (osim kontakt telefona i e-mail adrese), organizator može da koristi u svojoj javnoj komunikaciji, uključujući ali ne i ograničeno na web sajt konkursa i zvaničnu C kafa Facebook stranu. Upoznat sam sa svojim zakonskim pravom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Službeni glasnik RS", br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 - dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012 član 15 stav 6.) da mogu da opozovem svoj pristanak i zatražim, pisanim putem (elektronskom ili tradicionalnom poštom) od Organizatora konkursa da moje podatke trajno obriše iz zbirke.
ULOGUJ SE
S velikim nestrpljenjem iščekujemo vaše radove i unapred se radujemo primerima praktikovanja, čuvanja i prenošenja pravih vrednosti koji će postati deo naše Riznice.
Srećno!
© Copyright www.zasvavremena.rs | All rights reserved